Kotihoito on asiakkaan omassa kodissa tapahtuvaa palvelua. Kotihoidon palveluihin sisältyy

- kylvetys apu

- asiointi apu

- ruoan laitto

- saattoapu

- pyykkihuolto

- lääkkeiden antaminen dosetista

- virkistystoiminta

- ulkoilu apu

- henkilökohtainen avustaminen

- pukeutuminen

Työssämme pyrimme kuntouttavaan työotteeseen. 

Asiakkaalle laaditaan hoito-, kuntoutus- ja palvelusuunnitelma asiakassuhteen alussa asiakkaan ja omaisten kanssa yhdessä.Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan säännöllisesti ja muutoksia tehdään tarpeen mukaan.

Käytössämme on Hilkka kotihoitojärjestelmä jolla kirjataan asiakkaan käyntitiedot reaaliajassa ja tämä varmistaa tietojen ajantasaisuuden.

Palvelusta saa kotitalousverovähennyksen

Jaa tämä sivu